Influencer marketing challenges
05
Nov

ترفندهایی برای افزایش عملکرد در بازاریابی با اینفلونسرها

لطایف و مصایب همکاری با اینفلونسرها- بخش دوم در چند روز گذشته یادداشتی در زمینه همکاری با اینفلونسرها، اینستاگرامرها یا چهره های پر مخاطب اینستاگرامی نوشتم که شاید نگاهی انداختن به...

Read More